Reference

Firma Foxtron má za sebou řadu významných projektů. Zde uvádíme jako příklad z technického hlediska nejzajímavější projekty pro ilustraci šířky záběru našich řešení.

Kopos

kopos

V letech 2017 - 2019 jsme zaváděli řízení DALI do výrobních hal Koposu v Kolíně. Jednalo se o 7 hal a celkem 27 DALI sběrnic.

Philip Morris

philip-morris

V roce 2018 jsme v závodě Philip Morris v Kutné hoře instalovali řídící systém ve výrobních halách. V roce 2019 se pak do systému integrovala další hala. Celkem se jednalo o 17 DALI sběrnic.

T-Mobile - datová centra

t-mobile-datova-centra

V letech 2017 - 2019 jsme nasadili řídící systém DALI do 3 datových center T-Mobile. Kromě klasického řízení se jednalo o parevné světelné scény při evakuaci a řízení v jednotlivých uličkách pomocí mikrovlnných senzorů DALImiw30.

Valeo

valeo

V letech 2017 - 2018 jsme realizovali řízení ve výrobní hale Valeo v Humpolci. Jednalo se celkem o 5 hal a 13 DALI sběrnic.

Eberspächer Rakovník

ebersp-cher-rakovnik

V letech 2018 a 2019 jsme nasadili náš řídící systém DALI do výrobní haly a do kanceláře závodu Eberspächer v Rakovníku. Svítidla jsou řízena podle venkovní osvětlenosti.

Sportovní hala Na Královce

sportovni-hala-na-kralovce

V roce 2019 jsme realizovali výměnu řídícího systému ve sportovní hale Na Královce, kde byl požadavek na bezdrátové řízení pomocí tabletů a řízení pomocí DMX pultů.

Mladečské jeskyně

mladecske-jeskyne

Versatilitu našeho řídícího systému vyzkoušel projekt v Mladečských jeskyních. Pomocí něho se zde řídí na prohlídkové trase nejen osvětlení, ale také ozvučení a videoprojekce. Vše bezdrátově.

Tenisová hala

tenisova-hala

Řídící systém DALI je vhodný i pro sportovní haly. Jednotlivé kurty v tenisové hale v Hostivicích jsou regulovány na konstantní osvětlenost dle přírůstku venkovního světla.

Continental Trutnov

continental-trutnov

V roce 2017-2019 jsme realizovali řízení osvětlení v šesti halách výrobního závodu Continental v Trutnově. Celkem se jednalo o 10 hal, 34 DALI sběrnic.

Pivovar Kozel

pivovar-kozel

V roce 2017 jsme realizovali řízení osvětlení ve stáčírně pivovaru Kozel. Jednalo se o 4 DALI sběrnice. Jednotlivá pracoviště jsou nezávisle regulovaná na konstantí osvětlenost.

Rohde a Schwarz

rohde-a-schwarz

V roce 2016 jsme realizovali řízení osvětlení v závodě Rohde a Schwarz. Celkem se jednalo o 11 DALI sběrnic.

Kongresové centrum

kongresove-centrum2

V roce 2017 proběhla rekonstrukce osvětlovací sousavy v Kongresovém centru v Praze. Svítidla v obou sálech (v Kongresovém a společenském sále) byly vybaveny předřadníky DALI. Požadavek osvětlovačů byl kromě vyvolávání "běžných" scén také na regulaci pomocí posuvníků na které jsou zvyklí z klasických osvětlovacích pultů DMX. I tento požadavek se však dá pomocí DALI splnit a tak je možné skupiny svítidel na všech

Bistraw Praha, Liberec, Hradec Králové

bistraw-praha-liberec-hradec-kralove

V letech 2016 - 2017 jsme realizovali řízení osvětlení po DALI sběrnici v restauracích BistRaw v Praze, Liberci a Hradci Králové. Barevné podsvícení restaurace se mění dle denní doby a dle jídelního lístku.

Parlamentní kaple

parlamentni-kaple2

V roce 2016 jsme realizovali řízení osvětlení pomocí DALI systému v parlamentní kapli v Praze.

Rotunda Sv. Václava

rotunda-sv-vaclava

V roce 2016 jsme realizovali řízení osvětlení a AV techniky po sběrnici DALI v nedávno objevené rotundě sv. Václava v Praze na Malé straně.

Sportovní hala v Černošicích

sportovni-hala-v-cernosicich

V roce 2016 jsme realizovali řízení osvětlení ve sportovní hale Věry Čáslavské v Černošicích. Svítidla byla regulována DALI systémem na konstantní osvětlenost. Halu je možné regulovat podle druhu sportu jednat dispozičně, ale také na různou intenzitu osvětlenosti.

Kravín

kravin

Technologie DALI je vhodná i pro zemědělské účely. Krávy v tomto plně automatizovaném kravíně mají simulovaný denní a noční režim. Přes den jsou svítidla regulována na konstantní osvětlenost, v noci pak svítí svítidla jen u míst na krmení.

 

Číst dál...

Článek v časopise Světlo leden 2016

clanek-v-casopise-svetlo-1-2016

Zde si můžete přečíst o záludnostech napájecích zdrojů pro sběrnici DALI.

Číst dál...

Konferenční vůz ČD

konferencni-vuz-cd

V roce 2015 jsme realizovali řízení konferenčního vozu pro České dráhy a.s. Projekt byl tak úspěšný, že jsme v roce 2016 realizovali další konferenční vůz.

Číst dál...

Průmyslová hala Komfi

prumyslova-hala-komfi

V roce 2016 jsme realizovali řízení osvětlení po DALI sběrnici v průmyslové hale Komfi v Lanškrouně. Jednalo se o regulaci na konstatntní osvětlenost a řízeno bylo 104 svítidel.

Model tornáda v IC ČEZ

model-tornada-v-ic-cez2

Firma Foxtron zajišťovala řízení modelu tornáda v informačním centru ČEZ ve vodní elektrárně Hučák. Na videu můžete vidět, jak model vypadal.

Průmyslová hala v Žatci

prumyslova-hala-v-zatci

Jako příklad spojení více DALI linek může posloužit průmyslová hala firmy Solar Turbines (Caterpillar) v Žatci. V tomto projektu byla potřeba řídit 800 svítidel na konstantní osvětlenost během dne ve všech částech haly.
 Výsledkem bylo propojení 14 DALI sběrnic, automatické řízení světelnými senzory a dotykovým panelem.

Číst dál...

Expozice Atlantida

expozice-atlantida

V roce 2014 jsme realizovali osvětlení interaktivní výstavy "Atlantida" známého českého malíře Zdeňka Hajného v Uherském Ostrohu. Tato výstava je specifická začleněním návštěvníků do některých exponátů.

Číst dál...

Hotel King's Court

hotel-king-s-court

Hotel King's Court situovaný v prestižní lokalitě pražského Náměstí Republiky je příkladem využití systému Power Express za účelem dosažení maximálního estetického efektu, při udržení energetické hospodárnosti osvětlovací soustavy.

Číst dál...

Národní památník na Vítkově

narodni-pamatnik-na-vitkove

Památník Národního osvobození byl vystavěn v letech 1929–1938 k poctě československých legionářů a znovu byl upravován a doplňován po skončení 2. světové války k připomenutí druhého protifašistického odboje. Po roce 1948 začal sloužit státní totalitní ideologii a k propagaci režimu. Byli zde pohřbeni významní představitelé Komunistické strany Československa a v roce 1953 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda. Po více než dvouleté rekonstukci je památník od 29. 10. 2009 otevřen veřejnosti a po letech tak může opět sloužit původně zamýšlenému účelu.

Číst dál...

Článek v časopise Světlo květen 2014

Tento článek byl otištěn v odborném časopise světlo a přibližuje způsob naší realizace projektu v NH hotelu.

S03 0520 Foxtron18-page-001

Číst dál...

Muzeum loutek Plzeň

muzeum-loutek-plzen

V Plzni byla v září 2009 v nově zrekonstruovaném domě na náměstí Republiky otevřena nová expozice, která představuje více než 1200 loutek výhradně z Plzně a Plzeňska včetně těch nejznámějších - Spejbla a Hurvínka. Expozice a tvůrčí dílny nejen mapují výjimečnou historii i současnost plzeňského loutkářství, ale interaktivním způsobem zapojují dětské i dospělé návštěvníky. Pro co největší vtažení návštěvníků do děje jsme realizovali atmosférické osvětlení prostor a řídící systém automatického divadla, které odehraje divákovi na požádání malé představení o několika dějstvích, čímž se stalo jednou z největších atrakcí plzeňského muzea loutek.

Číst dál...

Model čerpadla JE Dukovany

model-cerpadla-je-dukovany

V roce 2010 firma Foxtron realizovala zakázkový řídící systém modelu hlavního cirkulačního čerpadla pro Jadernou elektrárnu Dukovany jako subdodávku pro firmu CENSPOL.

Firma Foxtron s.r.o. dodala pro tuto zakázku úsporný počítač založený na platformě Intel Atom se zakázkovým řídícím software, který ovládá model přes programovatelný logický  automat. Uživatelské rozhraní umožňuje intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky, přičemž jsou k dispozici i mechanické ovládací prvky, shodné s těmi, jež jsou použity pro ovládání skutečného čerpadla ve velíně jaderné elektrárny.

Číst dál...

Článek v časopise Světlo červenec 2013

Tento článek byl otištěn v odborném časopise Světlo a zabývá se realizací projektu 3D modelu komplexu solárních elektráren v oblasti Perského zálivu.

11-13-page-001

Číst dál...

Fakultní nemocnice Brno

fakultni-nemocnice-brno

Cílem projektu Laboratoř chůze je zpřesnit indikace chirurgických výkonů u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny. Jejich pohyb je monitorován pokročilou technologií "3D motion analysis", která umožňuje analýzu rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech prostřednictvím 8 infračervených kamer v prostoru, kdy se snímají jen luminiscenční terčíky připevněné  lepicí páskou na standardní místa na těle. Optický systém pak znázorní jednotlivé segmenty končetiny jako úsečky svírající různý úhel dle momentálního postavení kloubů. Pro správnou funkci toho systému je důležité rovnoměrné osvětlení o relativně nízké intenzitě. Pro porovnání výsledků téhož pacienta z různých dní je též důležité mít možnost nastavit intenzitu osvětlení stejně jako při minulém měření. Požadovaná intenzita se však pro různé typy měření liší z čehož plyne nutnost sofistikovanějšího řízení než jaké nabízí běžně dostupné světelné kontroléry.

Číst dál...